มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (426เตียง)

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (426เตียง)
==========================
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในนามตัวแทน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดงาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Soft Opening) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และ ได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
บรรยากาศภายในงาน พิธีเปิด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Soft Opening) ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรม จำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ (ราคาโปรโมชั่น) บูธบริการทางการแพทย์และทางการพยาบาล และเยี่ยมชมโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ในรูปแบบโรงพยาบาลนำร่อง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 หลังจากนั้นจึงย้ายการให้บริการมายังอาคารโรงพยาบาลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และเริ่มให้บริการผู้ป่วยใน และบริการทันตกรรม จวบถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกกว่า 300,000 ราย ผู้ป่วยใน 1,600 ราย มีการเปิดบริการคลินิกรักษาโรคต่างๆ กว่า 15 คลินิก นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกผู้ป่วยในพิเศษรวม, แผนกผู้ป่วยในพิเศษเดี่ยว, แผนกผู้ป่วยวิกฤต, Intermediate care Unit, แผนกห้องคลอด, แผนกทารกแรกคลอด, แผนกห้องผ่าตัดและวิสัญญี, แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, แผนกสร้างเสริมสุขภาพ, แผนกเภสัชกรรม, แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และแผนกรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตรวจด้วยเครื่อง MRI (เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า), CT Scan (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์), Fluoroscopy (เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิทัล), Mammogram (การถ่ายเอกซเรย์เต้านม), Bone Densitometry (การตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก), และ Ultrasound (เครื่องอัลตราซาวนด์) เป็นต้น
.
ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาต่างๆ ได้แก่ สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง สิทธิรัฐวิสาหกิจ สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรทอง 30 บาท (เฉพาะนักศึกษา) สิทธิชำระเงินเอง สิทธิประกันชีวิต บริษัท FWD บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ไทยประกันชีวิต และอยู่ระหว่างการขยายสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมไปยังบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัท โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7547 9999 เว็บไซต์ https://hospital.wu.ac.th/ เพจเฟซบุ๊ก Walailak University Hospital และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
.
ภาพ / เรียบเรียง : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
FB : https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
WWW : https://cim.rmutsv.ac.th/
TikTok : @cim_khanom
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=j-tiVDfwfQo
==================
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
https://www.facebook.com/cim.ruts