วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัยขนอม

ความแตกต่างที่ลงตัว ด้านการบริหาร ด้านวิศวกรรม ที่ 1 ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เราฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ก้าวสู่ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมท้าทายกับการปเลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องที่นี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัยขนอม
.
รับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ
สำหรับการศึกษา ม.6 กศน. ปวช. เเละปวส.
.
สาขาวิศวกรรม
- หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
- หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
.
สาขาบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (บธ.บ.)
- หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)
- หลักสูตรวิชาการบัญชี (บช.บ.)
.
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeItN_8vooBW2s3LKbAM4W-Gvn6odQ0...
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
FB รับสมัครนักศึกษา : https://www.facebook.com/cim.ruts
WWW : https://cim.rmutsv.ac.th/
TikTok : @cim_khanom
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=j-tiVDfwfQo

==================

#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#Dek66 #ขนอม
#วิศวกรรมโยธาขนอม
#วิศวกรรมไฟฟ้าขนอม
#การบัญชีขนอม
#การจัดการธุรกิจโรงแรมขนอม
#การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขนอม
#เด็กใต้ #สมัครเรียน