วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษา หอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษา หอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาเข้าหอพักได้วันที่ 9-11 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ หอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ