ประมวลภาพกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร .ศรีวิชัย ร่วมถวายเทียนพรรษา ในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในโครงการสืบสานวันสำคัญทางศาสนา โดยมีตัวแทนจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดอ่าวเตล็ด วัดธารทอง วัดเขาวังทอง และวัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมสืบสานประเพณีอันดีงาม