ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมถวายพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565