ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมกับ อำเภอขนอม แสดงความจงรักภักดี ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมกับ อำเภอขนอม แสดงความจงรักภักดี ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
.
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกเอกชน ภาคประชาชน 27 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ตามลำดับ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม
-------------------------------------------------------------
ภาพ / เรียบเรียง : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th