คณะผู้บริหาร ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผลิตและเผยแพร่โดย
แผนกงานประชาสัมพันธ์ / แผนกงานวิทยบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ