มทร.ศรีวิชัย ขนอม ร่วมกิจกรรม สำนักข่าวเสียงเด็ก ขนอม พายเรือเที่ยวคลอง ชวนพี่ชวนน้องเก็บขยะ

มทร.ศรีวิชัย ขนอม ร่วมกิจกรรม สำนักข่าวเสียงเด็กขนอม พายเรือเที่ยวคลอง ชวนพี่ชวนน้องเก็บขยะ