ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมออนไลนืภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation