ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564