ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..2562 (PDPA)