จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ตุลาคม 2564 พี่น้อง มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รวมน้ำใจ มอบชุด PPE ให้นักรบด่านหน้าสู้วิกฤต COVID-19