ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์