ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน