ประกาศ แผนกงานวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ประกาศ แผนกงานวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. - 20.00 น. จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก