ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการตัดถ่ายหมายเลขโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก