ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน