ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน RVC (Multi-Rotor) ประจำปี 2565