ประชาสัมพันธ์ : ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​ เรื่อง​ ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019