ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 การยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ลงทะเบียนยืนยันการขอรับสิทธิ์/ไม่ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/
ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ดำเนินการภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เข้าระบบเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ตรวจสอบได้จากลิ้งค์ หรือ สแกน QR Code https://drive.google.com/.../1nd5WsUNfxk...