ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนสำหรับการทดลองและโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี การออกแบบและการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ห้องปฏิบัติการยังมีระบบการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อรองรับระบบควบคุมมอเตอร์ และระบบควบคุมเครื่องจักรกล

สิ่งอำนวยความสะดวก: