มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งที่ 20 อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า