ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ "We are together" ของสหพันธรัฐรัสเซีย