วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

       ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เอกสารประกอบ: