ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรงอำเภอขนอมปี 2563

เอกสารประกอบ: