กิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ "นุ่งโจง ห่มสไบ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนในอำเภอขนอมและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ "นุ่งโจง ห่มสไบ" โดยมีพิธีสมโภชกระทงเพื่อถวายเป็นพุทรชาและขอขมาพระแม่คงคา พิธีแห่กระทงไปยังบริเวณท่าน้ำ การประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ