พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม งบประมาณ 1,000,000บาท กิจกรรมศึกษาดูงานจากสถานศึกษาภายนอก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม งบประมาณ 1,000,000บาท กิจกรรมศึกษาดูงานจากสถานศึกษาภายนอก และทางวิทยาลัยฯได้แสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงงานนักศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ณ โรงเรียนขนอมพิทยา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช