วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ทำการผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ