โครงการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือจากสมุนไพร ป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมได้ผศ.มริสา ไกรนรา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งได้จัดโครงการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือจากสมุนไพร ป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ไวรัส COVID-19 และได้นำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอร์ล้างมือจากสมุนไพร ไปมอบให้แก่เทศบาลตำบลขนอม (ชุมชนบ้านบางโหนด) เพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆ และเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือจากสมุนไพร ป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้แล้ว น้ำมันหอมระเหยซึ่งสกัดจากสมุนไพรนำมาผสมในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ยังส่งผลต่อการผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลขนอม (ชุมชนบ้านบางโหนด)