วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศ:ประกาศมทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์