โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.อาทิตย์ สุจเสน อาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำคำสอน ข้อคิดทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ