ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ