กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมีผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน นายสุทธิเดช เกศมี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพีธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช