ประมวลภาพกิจกรรมงาน“ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ และร่วมออกบูทเกี่ยวกับการศึกษาในกิจกรรมงาน “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอขนอม  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

         ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมมากมาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของวิทยาลัย ฯ ที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติมาเยือนวิทยาลัย ฯ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558