กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อรำลึกและอุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อรำลึกและอุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ