กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมกับส่วนราชการอำเภอขนอม ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอขนอมโดยมีท่านนายอำเภอ นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอมเป็นประธานในพิธี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล