ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเเต่ละเขตพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอขนอม เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช

     ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเเต่ละเขตพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอขนอม เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช

เอกสารประกอบ: