โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม “กิจกรรมแห่เทียนพรรษา” ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ วัดเขาวังทอง และวัดธารทอง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ วัดเขาวังทอง และวัดธารทอง