โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม “กิจกรรมแห่เทียนพรรษา”ณ วัดจันทน์ธาตุทารามและวัดคีรีวง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์วชิร ยั่งยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจันทน์ธาตุทารามและวัดคีรีวง