วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรับสมัครจ้างบริการ ตำแหน่ง พนักงานดูแลสภาพแวดล้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรับสมัครจ้างบริการ ตำแหน่ง พนักงานดูแลสภาพแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา