พิธีการงานครบรอบ 2 ปี พระราชทานดินในการบรรจุสรีระสังขาร “พระครูไพโรจน์คณาภิบาล” อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทน์ธาตุทาราม อดีตเจ้าคณะอำเภอขนอม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีการงานครบรอบ 2 ปี พระราชทานดินในการบรรจุสรีระสังขาร “พระครูไพโรจน์คณาภิบาล” อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทน์ธาตุทาราม อดีตเจ้าคณะอำเภอขนอม ณ มณฑปประดิษฐาน วัดจันทน์ธาตุทาราม ต.ท้องนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช