ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน และคณะให้ร่วมต้อนรับอธิการบดี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน และคณะให้ร่วมต้อนรับอธิการบดี Bengkulu University ,Indonesia (Professor Dr.Zand Muktamar) และ Professor Dr.Nanik setyowati และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม