ประมวลภาพกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ์ ณ วิทยาเขตตรัง วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ์ ณ วิทยาเขตตรัง