โครงการรักษ์น้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 นำโดยนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขนอม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสหกรรมและการจัดการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำจิตอาสา ซึ่งได้จัดโครงการรักษ์น้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรม “คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจท้องถิ่น” 1 อปท. 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย จัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช