ทีมบริการวิชาการ พื้นที่ขนอม เข้าให้บริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านวังไทร (ถ้ำพระหอ) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 295-2-25 ไร่ ภายใต้ภารกิจ "หนึ่งวิทยาเขตหนึ่งชุมชนต้นแบบ"

                1-2 มีนาคม 2562 ทีมบริการวิชาการ พื้นที่ขนอม  เข้าให้บริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านวังไทร (ถ้ำพระหอ) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  เนื้อที่ 295-2-25 ไร่ ภายใต้ภารกิจ "หนึ่งวิทยาเขตหนึ่งชุมชนต้นแบบ" ด้วยการสำรวจเส้นทางเดินป่าชุมชน กำหนดจุดเรียนรู้ ที่น่าสนใจ เช่นถ้ำที่สำรวจแล้ว 2 ถ้ำ  ดงไผ่   ลานต้นชก ธารน้ำเข้า ธารน้ำออก ดงพญาเย็น และต้นไม้ใหญ่ในป่า เส้นทางเดินป่าระยะทางไกล  7-8  กิโลเมตรโดยประมาณ กิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้ มีการตรวจสอบพิกัด  สัญญาณโทรศัพท์ วาดแผนที่ด้วยโปรแกรมกราฟิก  โปรแกรมแผนที่ภูมิศาสตร์เก็บภาพถ่าย และวีดีโอ  เพื่อนำมาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวสำหรับงานมัคคุเทศน์ต่อไป