ประมวลภาพ กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ