วันมาฆบูชา ณ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยการเข้าร่วมการแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช