โครงการรักให้เป็นหยุดท้องก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักพดุงวิทย์)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดย อาจารย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการสาขาบริหารธุรกิจ ท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องเนียน บ้านท่าจันทร์และนักเรียน โดยจัดโครงการรักให้เป็นหยุดท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรและการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น จัดขึ้น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักพดุงวิทย์)