โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทศบาลตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม และหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงโชว์ความสามารถจากเด็กๆ นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอขนอม การแสดงดนตรี พร้อมของขวัญของรางวัลมากมาย และยังมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษา โดย ผศ. ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย