วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศผลการรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศผลการรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถณะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารประกอบ: